aallon asemakaavaluonnos vuodelta 1937. taloja on enemmän kuin niitä lopulta rakennettiin mutta ryhmittely on hyvin lähellä toteutunutta.

aallon asemakaavaluonnos vuodelta 1937. taloja on enemmän kuin niitä lopulta rakennettiin mutta ryhmittely on hyvin lähellä toteutunutta.

Sunilan asuinalue suurimmillaan noin 1950-luvun lopulla. vanha sunila on edelleen täydessä käytössä ja uuden sunilan viimeisetkin talot on rakennettu. Tehdas on esitetty viitteellisesti.

Sunilan asuinalue suurimmillaan noin 1950-luvun lopulla. vanha sunila on edelleen täydessä käytössä ja uuden sunilan viimeisetkin talot on rakennettu. Tehdas on esitetty viitteellisesti.

 

Asemakaava ennen ja nyt

Aalto laati useita asemakaavaluonnoksia, sekä ennen alueen rakentamista että myöhemmin, kun pohdittiin asuinalueen mahdollista laajentamista. Kaikille oli yhteistä rakennusten vapaa sijoittelu maastoon ja viuhkateeman käyttö. Alue rakennettiin kaavan hengen mukaisesti mutta vielä väljemmin, mikä korostaa sen luonnonläheisyyttä. Kun Sunila oli yhtä yhtiön omistamaa ja hoitamaa tonttia, ei tarvittu sen tarkempia asemakaavoja. 1980-luvulla asuntaloja jaettiin asunto-osakeyhtiöiksi ja asuntoja alettiin myydä. Tällöin myös maa jaettiin talokohtaisiin tontteihin ja Kotkan kaupungin omistamiin yleisiin alueisiin. Tämä edellytti asemakaavaa, joka vahvistettiin vuonna 1988. Kaavassa kaikki Aallon suunnittelemat rakennukset on varustettu merkinnällä /s, joka tarkoittaa suojeltavaa rakennusta. Sitä ei saa purkaa eikä siihen saa tehdä sellaisia muutos- ja lisärakennustöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton rakennustaiteellista tai historiallista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen. Asemakaavan päivitystyö käynnistyy vuonna 2018.