Mäntylä ja Honkala

Niin sanotun ketjutalojen työläisasunnot ovat 45 m² kaksioita ja 30 m² yksiöitä. Pitkät lamellitalot on porrastettu maaston myötäisesti. Ulkoseinät on muusta Sunilasta poiketen muurattu kevytbetoniharkoista.

KUVA © ALVAR AALTO MUSEO.

KUVA © ALVAR AALTO MUSEO.

KUVA © FOTO ROOS, SUNILA OY:N ARKISTO.

KUVA © FOTO ROOS, SUNILA OY:N ARKISTO.

 

Hyödyllisiä linkkejä

 
Mäntylän ja Honkalan asuntopohjat putkiremontin jälkeen. ©  Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Iivanainen & Mustonen / Tapani Mustonen. 

Mäntylän ja Honkalan asuntopohjat putkiremontin jälkeen. © Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Iivanainen & Mustonen / Tapani Mustonen. 

KUVA © ALVAR AALTO MUSEO.

KUVA © ALVAR AALTO MUSEO.

 

Ketjutalot Mäntylä ja Honkala

Mäntylä ja Honkala, ns. ketjutalot, on rakennettu 1937. Talot koostuvat 2-kerroksisista lamelleista, joissa toistuvat 45 m² kaksiot ja 30 m² yksiöt. Lamellit on porrastettu maaston mukaan ja artikuloitu ulosvedetyin poikkiseinin. Ulkoseinät on muusta Sunilasta poiketen muurattu kevytbetoniharkoista. Taloihin on vuosina 2002–2003 tehty mittava LVIS-saneeraus, jonka yhteydessä asuntoihin on rakennettu ajanmukaiset kylpyhuoneet vanhojen wc-tilojen paikalle. Asuntoja uudistettaessa on pyritty minimoimaan muutokset niin, että sisätilat ja yksityiskohdat säilyvät ennallaan niin pitkälle kuin mahdollista