MOMONECO

MOMONECO-hankkeen avulla saatiin rautaisannos tietoa Sunilasta ja kolmesta muusta funktionalismin huippukauden asuinyhteisöstä. MOMONECO on lyhenne sanoista Modern Movement Neighbourhood Cooperation eli vapaasti suomennettuna Modernien asuinyhteisöjen yhteistyö. Kyseessä on vuonna 2003 tehty neljän eurooppalaisen, funktionalismin ideoita ja arkkitehtuuria edustavan kaupunginosan esittely. Siihen osallistuivat seuraavat kohteet:

Alueiden vertailu kertoo yhteisestä arvopohjasta, paikallisin ja persoonallisin vivahtein

Sunila on viiden puuteollisuusyhtiön yhteishanke ja samalla maailmankuulun arkkitehdin ainutkertainen luomus. Bat’ovany-Partizánske on kansainvälisen suuryrityksen huippuunsa kehittämän järjestelmäajattelun ja tiimityöskentelyn paikallinen sovellus. Ivrea on vuosikymmenten aikana kasvanut, useiden arkkitehtien muovaama tuotantoyhdyskunta. Kaikkia kolmea tehdasyhteisöä leimaa niiden johtajien sosiaalinen ajattelu. Yhteistä on ajatus teollisuuden luoman vaurauden hyödyntämisestä fyysisesti ja sosiaalisesti parhaan mahdollisen tuotantoyhteisön luomiseksi. Tulkinnoissa ja yksityiskohdissa on eroja. Hanketta rahoitti EU:n Kulttuuri 2000-ohjelma.

http://momoneco.kotka.fi