Tietoarkisto taloyhtiöille, asiantuntijoille – ja Alvar Aalto -faneille!

SUNILA – MODERNISMIN URANUURTAJA

Alvar Aallon suurtyö Sunila rakentui pääosin vuosina 1936–39. Se käsitti sekä Pyötisen saarelle sijoitetun selluloosatehtaan että laajan asuntoalueen. Sekä tehtaan että asuinalueen suunnittelussa Aalto pääsi soveltamaan omaa tulkintaansa funktionalismin periaatteista. Sunilasta tulikin suurin Aallon suunnitelmien mukaan toteutettu yhtenäinen kokonaisuus. Asuinalue oli aikaansa edellä ja sen vaikutus on nähtävissä lukuisissa sodanjälkeisissä lähiöissä.

Ilmakuva Sunilasta ennen sellutehtaan rakentamista. Edessä Pyötisen saari, jolle tehdas rakennettiin. © Sunila Oy:n arkisto. 

Ilmakuva Sunilasta ennen sellutehtaan rakentamista. Edessä Pyötisen saari, jolle tehdas rakennettiin. © Sunila Oy:n arkisto. 

Tehdas antoi työn ja tarjosi henkilökunnalleen asunnot sekä laajan kirjon palveluja. Nykyään Sunila on tehtaasta riippumaton asuinalue, joka koostuu useista asunto-osakeyhtiöistä ja joistakin palvelurakennuksista, jotka omistavat yksityiset yrittäjät. Oman yhtiönsä muodostaa vuonna 1937 toimitusjohtajan residenssiksi rakennettu Kantola.

Alueella toimii vuonna 2000 perustettu Pro Sunila -niminen kaupunginosayhdistys, joka pyrkii löytämään eväät, joilla tämä funktionalismin helmi saadaan kukoistamaan uudelleen 2000-luvulla.

Rakennusperintö

Sunilan tehdas ja asuinalue kuuluvat Museoviraston Valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon www.rky.fi. Ne on myös valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. Alue on suojeltu asemakaavassa vuodelta 1987. Sunila on jatkuvasti rakennuskulttuurista kiinnostuneiden ammattilaisten ja maallikkojen kiinnostuksen kohteena. Sunila on vuosien saatossa ollut lukuisten tutkimusten, tutkielmien, harjoitustöiden, diplomitöiden ja suojelun parantamiseen tähtäävien hankkeiden kohteena. Esittelemme näillä sivuilla joitakin niistä.


Diplomi- ja oppilastyöt

 

Sunilan vanha lämpökeskus ja sen lähiympäristö

Valliniemen lämpökeskuksen rakennushistorialli-
nen selvitys, ajantasamittaus ja ajantasapiirtäminen sekä rakennuksen uusi käyttömahdollisuussuunnitelma.

Diplomityön tekijä: Kari Mustonen
Tarkastaja: professori Tore Tallqvist
Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos – 2009

Tehtaan kupeessa, mäntyjen katveessa

Sunilan asuinalueen lähiympäristön kunnostamisen periaatteet.

Diplomityön tekijä: Milla Aho
Valvoja: professori Tom Simons
Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto/ Maisema-arkkitehtuuri – 2003