Ota yhteyttä

Pro Sunila ry

Puheenjohtaja
Rurik Wasastjerna
+358 44 2233 598

Varapuheenjohtaja, tiedottaja
Eija Anttila
+358 45 124 6462

Jäsensihteeri
Heikki Naski
+358 44 279 4870
 

info.sunila@gmail.com

Nimi *
Nimi

Pro Sunilan tukijoita ja yhteistyökumppaneita

Kotkan kaupunki www.kotka.fi

Alvar Aalto-säätiö www.alvaraalto.fi

Museovirasto www.nba.fi

Kymenlaakson museo http://www.kotka.fi/asukkaalle/kulttuuripalvelut/kymenlaakson_museo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu www.xamk.fi

Kymenlaakson liitto www.kymenlaakso.fi

Helsingin Teknillinen Korkeakoulu, Arkkitehtiosasto arkkitehtuuri.tkk.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Cursor Oy ja Kotkan-Haminan seudun kehittämisrahasto www.cursor.fi

Stora Enso Oy, Sunilan tehtaat www.sunila.fi

Suomen kulttuurirahasto www.skr.fi

Valtion rakennustaidetoimikunta www.taiteenkeskustoimikunta.fi

Opetusministeriö www.minedu.fi

DOCOMOMO www.docomomo.com

Euroopan aluekehitysrahasto http://europa.eu

Euroopan komissio, Kulttuuri 2000-ohjelma europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

Wentworth Institute of Technology www.wit.edu

Slovakian tiedeakatemia, Rakentamisen ja arkkitehtuurin instituutti www.ustarch.sav.sk

Tanskan kuninkaallinen taideakatemia, Arkkitehtuurikoulu www.karch.dk